DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Bilgisi ve Uygulaması ICM   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan, mekan ve mobilya ilişkilerini de kapsayan 3 Boyutlu mekan anlayışının kavranması.
Dersin İçeriği
Mekan olgusu, İç mekanı oluşturan temel elemanlar, mekan-biçim ilişkisi (yüzey, hacim, oran-orantı, v.b.), iç mekan- dış mekan ilişkisi, mobilya, malzeme, renk, doku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci; mekan tasarımı kavramının ögelerini tanır.
2) İç mekanlarda, İnsan eylemlerini ve bu eylemlere yönelik alanların tasarlanması becerisini kazanır
3) Mekanı kullanacak kullanıcı profiline göre işlev şeması oluşturma becerisi edinir.
4) Kullanıcı gereksinimlerinin mekan tasarımı üzerine etkisini fark eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Amacı, değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. -- Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Konut iç mekan tasarımı. örnek sunumu 1 Konu hakkında araştırma
3 Konut iç mekan tasarımı. örnek sunumu 2 Eskiz hazırlama
4 Eğitim yapıları iç mekan tasarımı.örnek sunumu 1 Konu hakkında araştırma
5 Eğitim yapıları iç mekan tasarımı. örnek sunumu 2 Eskiz hazırlama
6 Ofis Binaları iç mekan tasarımı.örnek sunumu 1 Konu hakkında araştırma
7 Ofis Binaları iç mekan tasarımı. örnek sunumu 2 Eskiz hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Ticari amaçlı sergileme mekanları -mağaza, dükkan Eskiz hazırlama
10 Yemek yeme mekanları -restoran, cafe Eskiz hazırlama
11 Konaklama mekanları. Eskiz hazırlama
12 Kültür merkezi, kongre merkezi, konferans salonları. Konu hakkında araştırma
13 Sağlık yapıları iç mekan tasarımı. Konu hakkında araştırma
14 Gösteri yapıları iç mekan tasarımı-tiyatro, sinema, konser salonları, Konu hakkında araştırma
15 Dini yapılar iç mekan tasarımı Konu hakkında araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar