DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 2 * ICM   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3 Boyutlu proje tekniklerinin AutoCAD ile iç mimari sunumunun gelişmiş halinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
2 boyutlu çizim teknikleri ile mekan tasarımı yapılması, doku ve renk kullanarak 2 boyutlu tasarımların AutoCAD'de sunuş metotları. 3 Boyutlu çizim teknikleri; duvar, baca, kolon, kiriş, döşeme, kapı ve pencere çizim teknikleri. Merdiven çizimi yöntemleri. Akıllı semboller kullanarak kapı, pencere tasarımı yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 3D Ekranına geçiş: 3D Görünüşlerin tanınması, kamera oluşturulması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
2 3D Çubuklarının ve çalışma ekranının hazırlanması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
3 3D Temel şekil oluşturma: Temel 3 boyutlu iç mekan ve mobilya çizimleri oluşturma. Detay tanıtım
4 Box, wedge, cone, polysolid, sphere, cylinder, torus, pyramid komutları ile mekan tasarımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
5 3D Ana modelleme: 2 boyutlu autocad çiziminin 3. boyuta taşınması. Geçiş anlatımı
6 Düzlem oluşturma. Teknik uygulama detayları
7 Mevcut çizimleri düzlem haline getirme. Teknik uygulama detayları
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi
9 Mevcut çizimleri 3. boyuta kaldırma. Teknik uygulama detayları
10 Mevcut çizimleri 3. boyuta kaldırma. Teknik uygulama detayları
11 3D Modellerin Modifiye edilmesi: Model çizimleri boyutlarıyla oynama, birleştirme, çıkarma, kalıp hazırlama. Teknik uygulama detayları
12 Çizimlerin yüzeylerinin uzatılıp kısaltılması. Teorik anlatım
13 Amorf cisimlerin oluşturulması: Eğrisel yüzeylerin oluşturulması. Chamfer, filet komutlarının kullanılması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
14 Autocad'den çıkış: 3 boyutlu obje çizimlerine malzeme atamaları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
15 Render alma. Çizimlerin autocad'den export edilmesi. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar