DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Denetimi 1 ICM   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım veuygulama birlikteliğini sağlayacak değerlendirilmelerin yapılması, yapıyı kuran sistem ve öğeleri tanmlayarak yapı bütünlüğünü kuran analizlerin yapılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Yapı kavramının yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistem, yapı malzemesi - yapı bileşeni - yapı elemanı tanımları ile değerlendirilmesi; temellerin, duvarların, döşeme ve tavanların, üst örtü, cephe ve cephe sistemlerinin tanım - sınıflandırma, konstrüksiyon, yapım, uygulama analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci; aydınlatmanın amacını ve aydınlatma ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Mekanın işlevine yönelik uygun aydınlatma biçimini tasarlamayı öğrenir. Aydınlatmanın, doğal ya da yapay olsun, mekan algısındaki önemini fark eder.
3) Çalışma hayatında mimari çözümlemelerde yapay aydınlatma kaynaklarını seçim ve tasarım becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Amacı, Kapsamı, Değerlendirme Yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. ---
2 Sağlıklı görme duyumu için gerekli Fiziksel, Fizyolojik, Psikolojik araçların incelenmesi Kaynak okuma
3 Göz ve görme (gözün optik özelliklerinin görme duyumu üzerindeki sonuçları, tayfsal duyarlılık, uyma (adaptasyon) karşıtlık, kamaşma) Kaynak okuma
4 Aydınlatmanın niteliğini oluşturan kavramlar Kaynak okuma
5 Işığın doğrultusal yapısı, gölge niteliği, aydınlık yüzeyin dağılım özellikleri, parıltı Kaynak okuma
6 Işığın tayfsal yapısı: Renk Kavramı (Renk Sistemleri, Rengin tanımlama kriterleri) Kaynak okuma
7 Aydınlatmanın niceliğini oluşturan kavramlar, ışık akısı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, parıltı. Kaynak okuma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak okuma
9 Aydınlatma şekilleri: Aşağı doğru, yukarı doğru, çalışma yüzeyi aydınlatması, bir ray üzerinde hareket edebilen, lineer, estetik amaçlı aydınlatma biçimleri Kaynak okuma
10 Aydınlatma şekilleri: Aşağı doğru, yukarı doğru, çalışma yüzeyi aydınlatması, bir ray üzerinde hareket edebilen, lineer, estetik amaçlı aydınlatma biçimleri Kaynak okuma
11 Işık kaynakları: lamba tipleri, lamba seçim ve kullanım esasları. Kaynak okuma
12 Normal enkandesan (akkor telli) lamba, fluoresan, gaz ve madensel buharlı deşarj ampulleri. Uygulama araştırmaları
13 Örneklerle Aydınlatma Tasarımı -1 Uygulama araştırmaları
14 Örneklerle Aydınlatma Tasarımı-2 Uygulama araştırmaları
15 Örneklerle Aydınlatma Tasarımı -3 Uygulama araştırmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar