DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Donatımı 1 ICM   229 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Savaş TOKSÖZ
Dersi Verenler
SAVAŞ TOKSÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herhangi bir yapının iç mekanlarında (ıslak ve ıslak olmayan) ısınma, havalandırma ve onlara ilişkin sistemler hakkında bilgi verilerek mesleki gelişime katkıda bulunmak.
Dersin İçeriği
Isıtma: Isıtma sistemleri, Isıtma yöntemleri ve kuramları: Merkezi ısıtma, tekil ısıtma, bölge ısıtma ve özel ısıtma. Havalandırma: Doğal havalandırma, mekanik havalandırma, kanal sistemi tasarımı, havalandırma uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isıtma, havalandırma ve tesisat konularında bilgi edinebilecekler.
2) Disiplinler arası çalışmaların önemini anlayabilecekler.
3) İlgili standartlar, rehber ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
4) Mimari tasarımın tesisat aşamalarında karşılaşılan problemlere çözümler üretebilecekler.
5) Teknik tasarım yeteneklerini geliştirebilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isıtma Sistemleri: Isıtma Yöntem ve Kuramları: Isı Yükü, Isı İletimi. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
2 Isıtma Yöntemine Göre Mekan İçinde Isı Hareketi. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
3 Merkezi Isıtma Sistemleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
4 Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri: Alttan Dağıtma Alttan Toplama Sistemler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
5 Üstten Dağıtma Alttan Toplama Sistemler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
6 Kat Kaloriferleri: Tek Borulu Sistem, Çift Borulu Sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 Döşemeden Isıtma. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Sıcak Hava Perdeleri, Havalandırma: Doğal Havalandırma. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
10 Mekanik Havalandırma: İç Hava Kalitesi, Havalandırma Tesisatı. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 Kanal Sistemi Tasarımı. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 Farklı Mekanlarda Havalandırma: Konutlarda, Garajlarda, Okullarda. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 Merkezi Havalandırma Santralleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
14 Binalarda Kanal Uygulaması ve Hava Dağıtımı. Uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
15 Endüstriyel Havalandırma. Karşılaştırmalı uygulama Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar