DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilyada Malzeme IMS   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya tasarım sürecinde biçim verme, strüktür oluşturma ve yüzey zenginleştirmede malzeme özelliklerini veri olarak ortaya koymak.
Dersin İçeriği
Mobilya tasarımında, ahşap, metal, cam, taş, plastik malzeme özellikleri ve biçimlendirme yöntemlerinin irdelenmesi. Malzemenin mobilya tasarımına etkisinin mevcut tasarımlar üzerinden değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, mobilya tasarımında malzeme özelliklerini kullanabilme becerisi kazanır.
2) Malzeme özelliklerinin mobilya tasarımına etkisini kavrar.
3) Biçimlendirme yöntemlerinin mobilya tasarımına etkisini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mobilya Tasarım sürecinde Malzeme. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
2 Mobilya Tasarım Sürecinde Doğal Ahşap Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Benzetim
Tartışma
Anlatım
3 Doğal Ahşap ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
4 Mobilya Tasarım Sürecinde Yapay Ahşap Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
5 Yapay Ahşap ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
6 Mobilya Tasarım Sürecinde Metal Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
7 Metal ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav Değerlendirme Soru-Cevap
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
9 Mobilya Tasarım Sürecinde Cam Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
10 Cam ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
11 Mobilya Tasarım Sürecinde Doğal ve Yapay Taş Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
12 Doğal ve Yapay Taş Malzeme ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Mobilya Tasarım Sürecinde Plastik Malzeme Özellikleri ve Biçimlendirme Yöntemleri. Standart Derslik Teknolojileri Ödev
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
14 Plastik malzeme ile tasarlanan mobilya örneklerinin analizi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Anlatım
15 Dönem Çalışmaları Olarak Seçilen Malzemelerin Değerlendirilmesi. Standart Derslik Teknolojileri Performans Değerlendirmesi
Örnek Olay
Tartışma
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Soru-Cevap
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar