DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme 1 ICM   231 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında yapı elemanlarında malzemeye bağlı iç ve dış yapı özelliklerinin tanımlanması, yapıda karşılaşılan fiziksel ve kimyasal etkilerin deformasyon sürecleri ile tanımlanarak değerlendirilmesi, Bağlayıcılar, Agregalar, Betonlar, Harçlar, Kil ve Kilden Yapılan Yapı Malzemeleri ile yapı ürünleri üretim ve uygulama süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yapı ürünü tasarımında mikro, makro ve mezo yapı tanımlaması, yapı ürününü karakteristiği belirleyen fiziksel-kimyasal-mekanik etkenler ve deformasyon şekilleri. Mekan tasarımında malzeme kavramının ve tasarımı etkileyen malzeme özelliklerinin, tasarım-malzeme ilişkisinin tanımlanması, temel malzeme ailelerinin tanımlanması: Bağlayıcılar, Agregalar, Betonlar, Harçlar, Kil ve Kilden Yapılan Yapı Malzemeleri ile yapı ürünleri üretim ve uygulama süreçlerinin değerlendirilerek tanımlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci malzeme kavramını, ana malzeme sınıflarını ve alt türevlerini tanır.
2) Yapı malzemesinin tasarımdaki yerini ve uygulama biçimlerini kavrar.
3) Öğrenci malzemelerin çevre şartlarına maruz kalması sonucunda sonucunda ortaya çıkan etkileri kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı malzemesi tanımlanması ve sınıflandırılması - Malzeme iç yapısı: Mikro, makro ve mezo yapıların tanımlanması ve malzeme davranışları. Kaynak okuma
2 Malzeme üzerinde mekanik etkiler ve deformasyon halleri. Kaynak okuma
3 Mekan uygulamaları üzerinde deformasyon halleri: incelemeler-öneriler Mekan uygulamaları araştırma ve saha çalışması
4 Yapı elemanında ısısal deformasyonlar, tanımlamalar. Kaynak okuma
5 Yapı elemanında ısısal deformasyonlar karşı malzeme seçimi ile ilgili alınması gereken önlemler, kesit düzenlemeler, ısı yalıtımı Kaynak okuma
6 Yapı elemanında su emme ve ıslanma etkilenmelerine karşı önlemler, kesit düzenlemeler, su yalıtımı Kaynak okuma
7 Yapı elemanında su emme ve ıslanma etkilenmelerine karşı önlemler, kesit düzenlemeler, su yalıtımı Uygulama araştırmaları
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak okuma
9 Yapı elemanında fiziko-kimyasal etkiler: ortam hava bileşenleri, ışınım ve yangın sorunları Kaynak okumalar
10 Bağlayıcılar Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
11 Agregalar Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
12 Betonlar Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
13 Harçlar Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
14 Kil ve Kilden Yapılan Yapı Malzemeleri Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
15 Dolgu Malzemeleri Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar