DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi IMS   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih Öncesi Dönemlerde ve İlk Çağ Uygarlıklarında oluşturulan sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal, ekonomik ve coğrafi boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Sanatlarıı; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatlarıı; Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan, Etrüsk ve Roma Sanatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihsel birikim kazanır.
2) İnsanın insanlaşma sürecinde sanatın işlevsel değerini öğrenir.
3) İlkçağda farklı coğrafyalarda kurulmuş olan her uygarlığn kendine özgü sanat üslubu oluşturduğunu anlar.
4) Toplumsal kurumların değişimi sonucu sanatın da dönüştüğünü anlar.
5) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır.
6) Sanat kültürü, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sanatın başlangıcı ve İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Mezolitik dönem topluluklarında (Yakındoğu ve Avrupa) sanat Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel,seramik, süsleme Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur'da mimari, resim, heykel Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Mısır Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel ve seramik. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Ege Bölgesi Uygarlıkları: Girit ve Miken'de mimari, resim, heykel, seramik Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri, mitoloji, felsefe ve sanat Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Devam: Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Etrüsk Dönemi Sanatı: Mimari,resim,heykel. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Devam: Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar