DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekan Kuram ve Çözümlemesi IMS   319 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
20. yüzyıl iç mekan, tasarım ve mobilya ilişkilerinin irdelenmesi, analiz ve senteze ulaşılması. Estetik duygusunun gelişmesi
Dersin İçeriği
20.yüzılda Mekan Tasarımı, kabuk- mekan-tasarım ilişkisi içinde ele alınmaktadır. Karşılaştırmalı olarak örneklerle anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) iç mimarlık tasarımı ile diğer disiplinlerin arasındaki etkileşimi kavramak
2) Mekan tasarımında kuramsal ve uygulamalı bilgileri bir arada kullanabilme becerisi kazanır.
3) İç mekan tasarım uygulamalarını değerlendirebilme yetkinliği kazanır.
4) mekansal tasarımda farklı örneklerini bilir, kendisi de farklı çözümler getirebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 mekan tasarımında temel kavramlar ve terimler ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 20. yüzyıl mimarlığının ortaya çıkışını hazırlayan ortam, ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Mimari ve İç mimari tasarımda belli başlı akımlar ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Emrpesyonizm ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 modernizm ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Le Corbusier, tasarım anlayışı ve uygulamaları ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
7 Frank Lloyd Wright tasarım anlayışı ve uygulamaları ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav değerlendirme Yazılı Sınav
9 Mies van der Rohe tasarım anlayışı ve uygulamaları ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Gaudi tasarım anlayışı ve uygulamaları ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 farklı mekansal çözümleriyle dünyadaki havaalanı mekanlarının incelenmesi ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
12 farklı mekansal çözümleriyle dünyadaki metro istasyonlarının incelenmesi ilgili makale okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
13 farklı mekansal çözümleriyle dünyadaki havaalanı mekanlarının incelenmesi ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
14 farklı mekansal çözümleriyle dünyadan otel mekanları örneklerinin incelenmesi ilgili makale okuma
15 ödev sunumları ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar