DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarımda Yaratıcılık IMS   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Hakan KISACIK
Dersi Verenler
HAKAN KISACIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerek tasarım probleminin saptanması, gerek söz konusu probleme çözüm geliştirme sürecinde yaratıclık konusunda farkındalık yaratma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yaratıcılık olgusunun tarihte ifade edilme ve tanımlanma süreçlerinin tanıtılması, tasarım sürecine dahil olma sürecinin tanıtılması, söz konusu yaratıcılık kavramının tasarım sürecindeki yerinin ve kullanım metodolojisinin çeşitli etkinliklerle tartışılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaratıcılık kavramının tasarım sürecindeki yerini kavrayabilme.
2) Bir düşünme sistematiği içerisinde tasarım etkinliklerinde uygulayabilme.
3) Tasarımda esinlenme ve biçimlenişi gösterir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel perspektif içinde bilimsel düşüncenin gelişimi ve kurama giriş. Kaynak okuma Anlatım
2 Sanat ve tasarım kuramı, mimari düşüncenin tanımlanması. Kaynak okuma Anlatım
3 Tasarım ürünü olarak mekan - Mimarlık kavramalarına giriş: Yapılı çevre- kültürel çevre- Yaşam çevresi mekan sanatı. Kaynak okuma Anlatım
4 Mimarlık kavramalarına giriş:İşlev ve biçim- Yapı -Yapım ve süreçleri. Kaynak okuma Anlatım
5 Mimarlık kavramalarına giriş: Geleneksel ve modern mimarlık üzerine tartışmalar. Kaynak okuma Anlatım
6 Ulusal ve küresel tasarım ürünleri olarak mimarinin karşılaştırılması. Kaynak okuma Anlatım
7 Mimari belleğimiz ve kültür üzerine tartışma. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Yaratıcılığın temel bileşenleri. Kaynak okuma Anlatım
10 Düşünce sistematikleri ile tasarım yöntemlerini tanımlama. Kaynak okuma Anlatım
11 Tasarımda esinlenme ve biçimleniş: Metaforlar, analojik ve mimetik yaklaşımlar. Kaynak okuma Anlatım
12 Tasarım düşüncesinin biçimlenişinde: Doğa , matematik, müzik ve tipolojik yaklaşımlar. Kaynak okuma Anlatım
13 Tasarımda moire ve zip-a-tone etkiler. Kaynak okuma Anlatım
14 Düzen-örüntü dili ve örgütleme. Kaynak okuma Anlatım
15 Kendinden üreyen sistemler ve tasarımda evrim stratejisi. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar