DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim ve Tasarı Geometri 1 ICM   123 1 2 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Rabia DOĞAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Standart teknik resim çizim kurallarını basit geometrik çizimler yardımıyla tanıtmak, nokta, doğru ve düzlemin izdüşümlerini çizmek, basit ve karmaşık cisimlerin izdüşümlerini çizmek, uzay geometrinin asal formlarını, asal formların saf ve işlenerek kullanımını tanıtmak, cisimlerden kesit almanın tanıtılması basit ve karmaşık cisimlerin iki ve üç boyutlu görünüşlerini oluşturmak, mevcut çizimi kesit yaklaşımıyla detaylandırmak
Dersin İçeriği
Teknik resim teknik resmin kullanım yerleri ve önemi, teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtımı, resim kağıtları, teknik resimde çizgiler ve çizgi kalınlıkları, ölçekler, standart yazı ve rakamların gösterilişi - Temel geometrik çizimler - Ölçekler ve ölçülendirme - Noktanın izdüşümü, perspektif kavramı - Doğrunun izdüşümü ve karekteristikleri - Düzlemin izdüşümü ve karekteristikleri 7. Uzay geometrinin asal formları, saf ve işlenerek kullanımı - Perspektif kavramı, basit ve karmaşık cisimlerin izometrik perspektifine göre görünüşlerinin oluşturulması - Kesit alma kavramı, kesit ara yüzü olgusu ve görünmez alanların tanımlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarı geometri, izdüşüm, perspektif ve tasarım kavramlarının farkına varır
2) Tasarı geometri ilkelerine göre koordinatları verilmiş imgesel cisimlerin izdüşümlerini oluşturma becerisi kazanır
3) Ön, üst ve profil görünüş çıkarma kavramını bilir ve cisimlerin 2 boyutlu görünüşlerini oluşturur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TEKNİK RESİM: Giriş-Tanım, Amaç, Kapsam. Teknik Resim Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı. Yazı ve Rakamlar-Çizgi Çeşitleri. Geometrik Çizimler 1: Temel Çizimler. Kuramsal sunum ve stüdyoda uygulama Bireysel Çalışma
2 Geometrik Çizimler 2: Düzgün Çokgenler. Çizim teknikleri Bireysel Çalışma
3 Geometrik Çizimler 3: Düzgün Çokgenler. Geometrik Çizimler 4: Büyültme ve Küçültmeler-Bağlama Eğrileri-Spiraller-Ovaller-Elipsler. Çizim teknikleri Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Yüzeyler ''Sınıflama'': Doğrunun Hareketiyle Oluşan Yüzeyler-Düzlem Yüzeyler-Eğrilikli Yüzeyler. Eğri Çizgilerin Hareketiyle Oluşan Yüzeyler-Dönel Yüzeyler. Yüzeysel tasarım Bireysel Çalışma
5 Yüzey Çizimleri: Paraboller-Hiperboller. 3B Modelleme. Kuramsal sunum Gösteri
Örnek Olay
6 Geometrik Şekiller: Geometrik Şekillerin Alan ve Hacim Hesaplamaları Geometrik Cisimler : Düzlem Yüzeyli Cisimler-Dönel Yüzeyli Cisimler. Kuramsal sunum Anlatım
Örnek Olay
7 TASARI GEOMETRİ; İzdüşüm: Tanım. İzdüşüm Elemanları.İzdüşüm Yöntemleri. Eşlenik İzdüşüm. İzdüşüm Düzlemleri. İzdüşümlerin İşaretlenmesi. İzdüşümlerin Elde Edilmesi: Yükseklik-Aralık-Uzaklık. Kuramsal sunum Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Jüri Değerlendirmesi
9 Doğruların İzdüşümleri: Gelişigüzel Doğrular-Özel Doğrular. Düzlemlerin İzdüşümleri: Gelişigüzel, Özel, Yatay Düzlemler. Kuramsal sunum ve stüdyoda uygulama Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Geometrik Cisimlerin İzdüşümleri: Prizma, Piramit, Koni, Silindir, Küre. Özel-Yarı Özel-Gelişigüzel Düzleme Oturan Cisimlerin İzdüşümleri. Kuramsal sunum ve stüdyoda uygulama Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Geometrik Cisimlerin Üç Görünüşünün Çizilmesi: Plan, Ön Görünüş, Yan Görünüşler. Görünmeyen Kenar Çizgilerinin Çizilmesi. Çizim ve algılama Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Cisimlerin ''İlişkileri'': Cisimlerin, Nokta-Doğru-Düzlemler ile İlişkisi, Cisimlerin ''Arakesitleri'': Cisimlerin Doğrularla Kesilmesi, Düzlemlerle ve Cisimlerle Kesilmesi ve Ara Kesitlerinin Bulunması. Çizim ve algılama Bireysel Çalışma
13 Gerçek Boyların Bulunması: Doğrunun ve Düzlemin Gerçek Boyunun Bulunması. Kuramsal uygulama Bireysel Çalışma
14 Cisimlerin Açınımları: Geometrik Şekillerin Açınımları. Kavram araştırması Bireysel Çalışma
15 Tasarı Geometride Modelleme: Tanım-Amaç-Sınıflama. Kavram araştırması Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar