DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modelleme ve Animasyon (Cinema 4D) IMS   443 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
CINEMA 4D'nin arayüzü ve mantıksal iş akışı 3B dünyası ile öğrencilerin hızla gelişme sağlamalarına olanak tanımaktadır. Sonuçlar o kadar düzgün ve etkileşimlidir ki, yaratıcılığın serbest kalmasına yardımcı olur.
Dersin İçeriği
Çekirdek uygulama, yüksek kaliteli 3B görüntüler ve animasyonlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CINEMA 4D arayüzünü kullanır.
2) Basit obje modellemesi için 3 boyutlu grafik ayarlarını yapar.
3) Poligon modellemeyle NURBS araçlarını kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arayüz düzenlemeleri ve görünüm ayarları. Arayüz düzenlemeleri ve manager pozisyon ayarlaması. Komut ve obje parametrelerinin kullanılması. Ekrandaki komutların düzenlenmesi. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
2 Ekran düzenlemelerinin kaydedilmesi ve arayüzler arasında geçiş. Görüntü kontrolü, yaklaşma, uzaklaşma ve çevirme işlevleri. Objelerin taşınması ve döndürülmesi. Primitif objeler ve obje nitelikleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
3 Primitif ve geometrik obje farkları ve dönüştürme işlemleri. Obje seçim yöntemleri. Ebeveyn ve çocuk obje ilişkisi. Objelerin ekran ve render görünürlükleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
4 Layer Browser ve katman konsepti. Primitif objelerle modelleme ve Symmetry Object. Objenin aynasının elde edilmesi. Spline primitifi ve Extrude NURBS kullanımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
5 Arkaplan resmi ve Tangent kullanımı. Lathe NURBS ve Loft NURBS kullanımı. Sweep NURBS kullanımı. Duplicate ve Instance object kullanımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
6 Extrude komutu ve yüzey modelleme teknikleri. Yüzey modelleme ve seçim setlerinin oluşturulması. Yüzey modelleme teknikleri. Smooth Shift ve Hyper NURBS kullanımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
7 DWG formatlı dosyaların kullanılma yöntemleri. Yüzeylere yükseklik kazandırılması. Knife ve Bridge komutları kullanımı. Yüzey modelleme ve Clone komutu kullanımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
9 Yüzey modelleme ve Extrude NURBS kullanımı. Create Polygon komutu ile yüzey oluşturulması. Nokta yakalama ve eksen modifikasyonu. Yüzey modelleme ve boyut özellikleri kullanımı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
10 Edge to Spline komutu kullanımı. Allplan ile veri paylaşımı ve güncelleme dosyası kullanımı. Melange Exchange ve Allplan'a veri aktarılması. Kamera objesi. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
11 Yazı komutu kullanımı. Boole Object kullanımı. Extrude NURBS objesi farklı malzeme atamaları. Boole objesi uygulaması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
12 Temel malzeme ayarları. Color Channel ve Save Project kullanımı. Color Channel ve Shader kullanımı. Diffusion Channel kullanımı. Luminance Channel kullanımı. Transparency ve Reflection kanalları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
13 Environment Channel kullanımı. Fog Channel kullanımı. Bump Channel kullanımı. Normal Channel kullanımı. Alpha Channel kullanımı. Specular ve Specular Color kanalları kullanımı. Glow channel kullanımı. Displacement channel kullanımı. Editor, Illumination ve Assignment alanları. Malzeme kaplama ve Projection teknikleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
14 Işık objesi ve parametreleri. Detaylı ışık parametreleri. İç mekan aydınlatma gökyüzü ve güneş ayarları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
15 İç mekan doğal aydınlatma render parametre ayarları. İç mekan gece aydınlatma render parametre ayarları. Bina aydınlatması. Render boyut ve parametre ayarları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar