DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Restorasyon Projesi ICM   316 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel çevrelerde iç mekan restorasyonlarının öğretilmesi ve kullanılmasının özendirilmesi.
Dersin İçeriği
Koruma Düşüncesinin Gelişimi: Romantik görüş, Tarihi restorasyon, Çağdaş restorasyon; Korunacak değerler ve değerlendirme ölçüleri: Taşınır kültür varlıkları, Taşınmaz kültür ve doğa varlıkları, koruma ölçütleri; Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler: İç nedenler, Dış nedenler; İç mimarlıkta restorasyon teknikleri: uygulama örnekleri; Restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalar: Tarihi ve arkeolojik çalışmalar, Sanat tarihi araştırmaları, Teknik araştırmalar; Restorasyon projesinin hazırlanması: Rölöve çalışmaları, Fotoğrafla belgeleme, Analiz çalışmaları, Restitüsyon, Restorasyon projesi; Restorasyon projesinin hazırlanılması: Çeşitli uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Koruma kavramı, koruma kavramının dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yapısını anlatabilecekler.
2) Yapıları korunmaya değer kılan ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilecekler.
3) Korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri ve restorasyon tekniklerini anlatabilecekler.
4) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesinde işlev seçimini etkileyen faktörleri ve yaklaşımları açıklayabilecekler.
5) Ülkemizde ve dünyada yeniden işlevlendirilmiş tarihi yapı örneklerinin müdahale süreci ve yaklaşımlarının değerlendirebilecekler.
6) Tarihi bir yapının yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir proje yapabilecekler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Restorasyon kavramı, iç mimarlıkla ilişkisi, salt iç mekan restorasyonu yeterlimidir. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
2 Kültür varlığı kavramı, yasalar ve koruma eğitimi. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Korunacak değerler ve değerlendirme ölçüleri: Taşınır kültür varlıkları, taşınmaz kültür ve doğa varlıkları, koruma ölçütleri, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi. Kuramsal anlatım ve araştırma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Koruma düşüncesinin gelişimi: Romantik görüş, stilistik restorasyon, tarihi restorasyon, çağdaş restorasyon anlayışı. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Obje restorasyonu kavramı, temel öğeleri, koruma planlaması. Kuramsal anlatım ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 İç mimarlıkta bezeme restorasyonu. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Anıtlarda bozulmaya neden olan iç ve dış etkenler. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 İç mimarlıkta restorasyon teknikleri ve uygulama örnekleri. Kuramsal anlatım ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 İç mimarlıkta restorasyon teknikleri ve uygulama örnekleri. Kuramsal anlatım ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalar: Tarihi ve arkeolojik çalışmalar, sanat tarihi araştırmaları, teknik araştırmalar, anıtın yasal statüsü. Hazırlık çalışmaları ve kaynak paylaşımı Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Restorasyon projesinin hazırlanması: Rölöve çalışmaları, fotoğrafla belgeleme, fotogrametri, analiz çalışmaları. Kuramsal anlatım ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Restitüsyon nedir. Amacı, yöntemleri. İç mimarlıkta restitüsyon kavramı. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Restorasyon teknikleri: Sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden kullanım, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme, taşıma, arkeolojik restorasyon. Kuramsal anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 Genel değerlendirme. Karşılaştırma ve tartışma-Değerlendirme Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Karşılaştırma ve tartışma-Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar