DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimari Diploma Projesi ICM   418 8 3 5 12

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Müzeyyen ATMACA
Dersi Verenler
SUZAN MEHTAP TÜZÜN1. Öğretim Grup:A
EYLEM KIRBAŞ ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ONUR KILIÇ1. Öğretim Grup:A
SUZAN MEHTAP TÜZÜN1. Öğretim Grup:A
EYLEM KIRBAŞ ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önerilen yapı tipi ve mekan işlevine işlerlik kazandıracak iç mimari program ve kavramsal model ile kurgulanan tasarım çözümlerini projelendirme, mimari anlatım teknikleri ile sunulması ve mesleki disiplin ve tasarım etiği çercevesinde tartışılarak geliştirilmesi, olası tasarım problemlerini öngörerek çözüm kararları geliştirilmesi, farklı disiplin ve çalışma alanları ile koordinasyon sağlanması.
Dersin İçeriği
Diploma Projesi içerik dosyası-kılavuzu ile belirlenen konu kapsamında istenen projenin programlanması, programı hayata geçirecek mekan tasarımı kavramsal modellemesinin yapılması. İç mimari proje tasarım ve uygulama süreçlerinin birlikteliğini sağlayan yapımın tüm aşamalarında koordinasyon ve yürütme kararları ile kurgulama: özgün, yaratıcı ve yenilikçi tasarım fikirlerinin oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mekan tasarımında program kurgulayabilme, kavramsal modellerle tasarım yaklaşımı geliştirebilme ve yaklaşım ile kurgulanan iç mimari projeyi mesleki ortamlarda sunumabilme ve tartışabilme.
2) İç mimari projenin uygulama süreçleri ile birlikteliğini sağlayan tüm tasarım aşamalarını yürütebilme.
3) Tasarım kararları almaya yönelik mesleki koordinasyon sağlama ve yürütme becerileri.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konu ile ilgili Mimari / Rölöve vd. Projelerin öğrencilere dağıtılması. Ödev: 1) Konu hakkında benzer başarılı değişik restorasyon projeleri hakkında araştırmalar yapılması ve 2) Binanın yerinde incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Bina ile ilgili yapılan çalışma ve araştırmaların Takdimi. Çalışma konularının tartışılması Ödev: Çalışma konusuna örnek Restorasyon Projeleri hakkında araştırma / 3) Binaya verilecek işlev hakkında öneri yapılması / İhtiyaç Listesi alternatifleri geliştirilmesi Gösteri
3 Seminer 1: Öğrencilerin a) Restorasyon proje Örneklerinin sunumu ve b) Önerilen ihtiyaç listeslerinin tartışılması. Avan Proje çalışmaları / Mimari Tarz araştırmaları Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Bina Restitüsyon ve Restorasyonu hakkında Workshop yapılması ve Avan Proje ve Mimari Tarz Çalışmalarının değerlendirilmesi. Mekan Organizasyon etüdlerinin yapılması Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Mekan Organizasyonu çalışmalarının değerlendirilmesi. İç Mimari tasarım için öneriler geliştirilmesi Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Teorik Ders: Yurt içi ve dışı başarılı Restorasyon Örnekleri, ve İç Mimari tasarım çalışmalarının değerlendirilmesi. Proje etüdleri Anlatım
Tartışma
7 Verilen bir konu hakkında 4 saatlik stüdyo çalışması yapılması, 1:10 ölçeğinde plan, iç cepheler, iç perspektiflerle ve 1:5 ve 1:2 detaylarla tasarımın anlatımı. Proje etüdleri Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Konferans: Rölöve restorasyon çalışmalarından örnekler, Saat 13:15, Stüdyo ve Proje Çalışmalarının değerlendirilmesi. Proje etüdleri Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
10 Stüdyo Dışı Çalışma Tasarım Ana Kararlarına Uygun Proje Kurgusunun 1/100 ve 1/20 Mimari Ölçeklerde Tanımlanması, İç mekan Kuruluş Öğelerine Ait Detay Tasarım Fikirlerinin Geliştirilmesi, Mimari Anlatım Teknikleri ile Proje Sunum Etüdlerinin Yapılması. Alıştırma ve Uygulama
11 Seminer 2 : Öğrencilerin hazırladıkları restorasyon ve restitüsyon projlerinin Power Point sunusu olarak takdimi. Proje etüdleri Tartışma
Gösteri
12 Davetliler: Uzman Mimarlar, İç Mimarlar, Restoratörler, Anıtlar Yüksek kurulundan uzmanlar, uzman firma temsilcileri ve Proje Çalışmalarının değerlendirilmesi. Proje etüdleri Tartışma
Gösteri
13 Plan, kesit, cephe ve perspektiflerle hazırlanan iç mekan tasarımlarının değerlendirilmesi. Projenin presentasyon çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Presentasyon önerilerinin değerlendirilmesi. Projenin presentasyon çalışmaları Tartışma
15 Örnek Sunum Paftaları üzerinde görüşme. Örnek sunum çalışmaları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar