DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İng. Yab. Dil Olarak Öğr. Sın. İşlevsel Sın. Dili YIS   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rana YILDIRIM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretmede önemli olan, dil, iletişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda derstte -sınıf söyleminin/sınıf içi iletişimin ana özellikleri ve yapısı, -sınıf söyleminin öğrenme ve öğretmeyle ilişkisi, -sınıf söyleminin incelenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve -sınıf içi iletişim yetisi konuları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretmede önemli olan, dil, iletişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda derstte -sınıf söyleminin/sınıf içi iletişimin ana özellikleri ve yapısı, -sınıf söyleminin öğrenme ve öğretmeyle ilişkisi, -sınıf söyleminin incelenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve -sınıf içi iletişim yetisi konuları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sınıf söylemi hakkında farklı açılardan bilgi sahibi olmaları
2) etkili bir öğretim için önemli olan dil, iletişim ve öğrenmede iletişim arasındaki ilişkinin farkına varmaları
3) sınıf söylemini çalışmada kullanılan farklı yaklaşımları değerlendirebilmeleri
4) sınıf iletişimi yetisi kavramı hakkında farkındalık oluşturmaları
5) bu kavram hakkında araştırma, değerlendirme ve yansıtma yapmaları beklenmektedir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf İletişiminin Doğası Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sınıf söylemi ve öğretme Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sınıf söylemi ve öğrenme Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sınıf söylemini inceleme yaklaşımları Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Sınıf söylemini inceleme yaklaşımları Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Sınıf söylemini incelemede kullanılan alternatif yaklaşımlar Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Sınıf söylemini incelemede kullanılan alternatif yaklaşımlar Tekrar Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 SETT çerçevesi Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yansıtıcı uygulama olarak sınıf söylemi Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Yansıtıcı uygulama olarak sınıf söylemi Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sınıf iletişimi yeterliliği Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sınıf iletişimi yeterliliği Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Sınıf söylemi: yeniden gözden geçirme Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sınıf söylemi: geleceğe yönelik saptamalar Gerekli okumalar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar