DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okullara yerleşim Bilgilendirme toplantıları
2 İngilizce Bölümlerini tanıma Dosyadaki bilgiler
3 Ders Planı Dosyadaki bilgiler
4 Ders İzleme Dosyadaki bilgiler
5 Soru sorma teknikleri Dosyadaki bilgiler
6 Üniversite ve Okul Hocaları ile buluşma Problem belirleme, çözüm önerileri üretme
7 Sınıf yönetimi Dosyadaki bilgiler
8 Ara Sınav Dosyadaki bilgiler
9 Sınıf danışman öğretmenin ders anlatım yöntemi Dosyadaki bilgiler
10 Geri dönüt verme, Açıklama Dosyadaki bilgiler
11 Ders Planı Hazırlama Değişik Metodoloji Kaynakları, Üniversite ve Okul Danışman Hoca
12 Ders Anlatma Materyal Hazırlama
13 Anlatılan dersin değerlendirilmesi Okul Danışman Hoca ile görüşme
14 Ölçme / Değerlendirme Okul Danışman Hoca ile görüşme
15 Okullardan ilişik kesme Portfoyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Discussion with peers

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar