DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme ve Sesletim 1 INGZ   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:A
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'de sözcük ve tümce vurgusunu tanımasını, doğru yerleştirmesini ve karşılaştırmasını ve İngilizce'de gözlemlenen ses olaylarını tanımasını, açıklamasını sağlamak.İngilizce sesletim düzeylerinin geliştirecekler ve dinleme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği
ingilizcedeki farklı ve benzer sesler, türkçe ve ingilizce arasındaki ses, vurgu ve tonlama farklılıkları, dinlemede detay ve genel anlam çıkarım becerilerini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sözcük vurgusunu bilir
2) tümce vurgusunu bilir
3) ingilizcede tonlama olaylarını anlar, ayırt eder
4) sesli ve sessiz harfleri tanır,
5) ingilizce ve türkçedeki ses farklılıklarınıi bilir, sözcük ve tümce vurgularının farklılığını bilir
6) uluslarararsı ses alfabesini (IPA) bilir (okur ve yazar)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)