DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okuma Becerileri 1 INGZ   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire Gül BİÇER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri ileri düzey ve akademik metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir hale getirmek
Dersin İçeriği
Ders içerisinde önceden belirlenen metinler gerekirse kelime ve içerik bazında incelenir, içerdiği fikirler tartışılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı özgün parçaları inceleyebilecekler
2) Akademik makale inceleyebilecekler
3) özgün makaleler üzerinden farklı bakış açılarını kavrayabilecekler
4) tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin edebilecekler
5) ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılabilecek
6) ileri düzey okuma parçalarında bilginin sentezlenmesi analizi ve değerlendirebilecekler
7) eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecekler
8) Öğrenciler ileri ve akademik düzeydeki kelimeleri öğrenir.
9) öğrenci kendi deneyimleriyle sentezleyerek metinlere eleştirel açıdan yaklaşabilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)