DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Okuma
2 İngiliz Kültürü ve tarihi Okuma
3 Rönesans dönemi Batı kültürü Okuma
4 Endüstri çağı ve İngiliz Toplumu Okuma
5 İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı Ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları Okuma
6 İngiliz edebiyatı ve dilsel gelişimi Okuma
7 Dil ve kültür arasındaki ilişki ve dil öğretiminde rolü Okuma
8 Ara Sınav Tekrar
9 Modern Batı toplumlarında gelenekler ve dil Okuma
10 İngiliz toplumunda gelenekler ve dil Okuma
11 Doğu toplumları ve İngiliz toplumu Okuma
12 İngiliz kültürüne modern yaklaşımlar Okuma
13 Ders kitapları, edebi eserler, filmler, tv programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi Okuma
14 Öğrenci sunumları Okuma, Araştırms
15 Tekrar Tekrar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar