DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Edinimi INGZ   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice SOFU
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çocukların anadili edinimlerini kısaca betimleyerek, ikinci dil edinimi sürecinde bu bilgilerden nasıl yararlandığımız hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri nasıl kullanacağımız konusunda uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste birinci ve ikinci dil ediniminin genel ilkeleri tartışılacaktır, bu nedenle ders iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde birinci dil ediniminin dayandığı kuramlar tartışılacak, daha sonra sesbilgisi edinimi, biçimbirimlerin edinimi konuları yer alacaktır. İkinci bölümde birinci dil edinimi ile ikinci dil edinimin karşılaştırılması yapılacak, ikinci dil ediniminde önemli kavramlar olan ara dil, anadilden aktarım, dil ediniminde bireysel farklılıklar ve öğretimin edinime katkısı konularına yer verilecektir. Derste tartışılan konular örnekler üzerinden uygulamaya dönüştürülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler birinci ve ikinci dil edinimini tanımlayabileceklerdir.
2) Öğrenciler, çocukların sesleri ve biçimbirimleri edinim sürecini tanıyacak ve bu süreçleri ikinci dil edinim süreçleri ile karşılaştırabileceklerdir.
3) Öğrenciler, ikinci dil ediniminin temelini oluşturan kuramları karşılaştırarak aralarındaki farklar ve benzerlikler hakkında tartışabileceklerdir.
4) Öğrenciler, ikinci dil edinim sürecinde anadilin etkisi ve aradil özellikleri hakkında örnekler üzerinde tanımlamalar yapabileceklerdir.
5) Öğrenciler, ikinci dil ediniminde bireysel farklılıkları tartışabilecekler, bireysel farklılıkların öğrenmeyi güçleştirmesi konusunda öğretmen olarak neler yapabilecekleri hakkında çıkarımlar yapacaklardır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)