DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II YDI   303 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sınıf içi gözlem ve araştırma yöntemlerini benimsemeleri ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Ders gözlemi nedir, gözlem ne amaçla yapılır, gözlemin amaçları nelerdir, ders gözlem görevleri, gözlemcinin ders gözlemi konusunda eğitimi, göreve bağlı ders gözleminin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Terminolojiyi tanımlar. Edebi metinleri çözümler ve yorumlar.
2) Farklı yaş gruplarının karakteristik özelliklerini ayırt eder. Öğrencilerin ihtiyacına (yaş, çevre ve fiziksel koşulları) göre uygun yöntem ve materyaller arasından seçim yapar
3) Temel kavram ve ilkelerden uygulama sırasında yararlanır.
4) Dil öğretiminin temel kavram ve ilkelerini ayırt eder.
5) Yaş gruplarının karakteristik özellikleri doğrultusunda uygulamalar yapar.
6) Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini listeler.
7) Verdiği eğitimin doğasına uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.
8) Materyal geliştirme, kullanma ve uygulama yöntemlerini ayırt eder. İhtiyaçlar doğrultusunda materyalleri uyarlar ve geliştirir.
9) Ders kitaplarını öğrenci profiline uygunluğu bakımından değerlendirir.
10) Ders kitaplarını farklı yönlerden eleştirir, seçim yapar.
11) Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili kuramsal bilgiye sahiptir. Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili kuramları uygulamalarına yansıtır.
12) Anadilden yabancı dile ve yabancı dilden ana dile çeviri yapar.
13) Çeviri ile ilgili kuramsal bilgiye sahiptir.
14) Çeşitli dillerde dilbilim kurallarının nasıl işlediğini yorumlar.
15) Dil bilimle ilgili alt alanları açıklar, temel terim ve kuramları ayırt eder.