DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat ve Dil Öğretimi II YDI   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri YDI 215 İngiliz Edebiyatı I, YDI 216 İngiliz Edebiyatı II ve YDI307 Edebiyat Ve Dil Öğretimi I
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hülya TUNCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.EBRU GENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere şiir ve tiyatro oyunlarının nasıl analiz edileceğini kavratmak, öğrencilerin öğrendikleri edebi kavramları kullanarak edebiyat dersi verme konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek
Dersin İçeriği
Bu dersin temel amacı öğrencilere şiir ve tiyatro oyunlarının nasıl incelenip öğretileceğini kavratmaktır. Önce öğretmen ve öğrenciler birlikte analizler yaparlar daha sonra ise, dil öğretimi temel alınarak öğrencilerin ders planı hazırlamasına ve ders anlatmasına olanak sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin sonunda öğrenciler şiir ve tiyatro oyunlarını analiz edebilir.
2) Şiir ve oyunları yazılı ve sözlü olarak tartışabilirler
3) Şiir ve oyunları kendi deneyimlerine ve dış dünya yaşantısına bağlayabilirler.
4) Şiir ve oyunlara farklı açılardan yorum yapabilir, bunlar üzerinden etkinlikler ve ders planları hazırlayabilirler
5) Öğrenciler şiir ve oyunlardaki kültürel ögeleri analiz ederler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)