DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI   306 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAYA
Dersi Verenler
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU KAYA1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:D
Doç. Dr.NEŞE CABAROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerni dil beceri öğretimlerini geliştirmek
Dersin İçeriği
İngiliz dili becerilerinin ögretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci beceri ögretimi ile ilgili teorileri tartişabilir
2) Öğrenci beceri ögretimi için ders planı hazirlayabilir
3) Öğrenci beceri ögretimi için materyal hazirlayabilir veya geliştirebilir
4) Öğrenci kendi ögretimi hakkında fikir yürutebilir
5) Öğrenciler birbirlerinin öğretimlerini tarafsız bir şekilde eleştirebilir
6) Öğrenciler her beceri için ( okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ders planı hazırlayabilir
7) Öğrenciler ders planını uygulamakta yetkinlik kazanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beceri ögretimi ile ilgili teoriler konuyu araştirma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Beceri ögretimi ile ilgili yapılan calismalar Ilgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Okuma becerisini oğretimi Konuyla ilgili makale inceleme
4 Yazma becerisini öğretimi Konuyla ilgili makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 konuşma becerisinin ögretimi ilgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Dinleme becerisinin öğretimi ilgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Ders planı hazirlayabilme Örnek Ders Planı inceleme Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders çalismak Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Sınav sorularının tartişilmasi ders çalışma Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
10 Öğrencilerin okuma beceri ögretimi Ders planı hazirlamak Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
11 Öğrencilerin yazma beceri ögretimleri Ders planı hazirlamak Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
12 Öğrencilerin dinleme beceri ögretimi Öğretim materyali gelistirmek Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
13 Öğrencilerin konuşma beceri ögretimleri Öğretim materyali gelistirmek Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrencilerin konuşma becerileri öğretimleri Öğretim materyali gelistirmek Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrencilerle dönem değerlendirilmesi ders çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar