DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi YIS   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi
Dersin İçeriği
Özel Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özel amaçlı İngilizcenin tarihsel gelişimini öğrenme
2) İhtiyaç analizi yapma ve değerlendirme
3) Farklı disiplinlerde materyal tasarlama ve geliştirme
4) Özel amaçlı İngilizceyi kapsayan alanlarda bilgisayarda veri yığını olanaklarından yararlanabilme
5) Teknolojiyi özel amaçlı İngilizce materyallerinde kullanabilme
6) Özel amaçlı İngilizce, Akademik amaçlı İngilizce gibi kavramlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt edebilme
7) Türkiyede özel amaçlı İngilizce alanında yapılan çalışmaları inceleme
8) Türkiyede özel amaçlı İngilizce alanında yapılan çalışmaları inceleme
9) Dünyada özel amaçlı İngilizce alanında yapılan çalışmaları inceleme
10) ESP'nin alt dallarını inceleme
11) Daha önce öğrenilen kavramlardan yararlanarak belli bir meslek için ESP programı hazırlama
12) Gerçek bir ESP dersini kendi bağlamında gözlemleyip inceleme
13) Genel İngilizce eğitimi veren ve özel amaçlı İngilizce eğitimi veren bir öğretmenin özelliklerini inceleme
14) Farklı test ve değerlendirme yöntemlerini ESP alanında kullanabilme
15) Özel amaçlı İngilizce alanında soru sorma, değerlendirme yapabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel amaçlı İngilizcenin tarihsel gelişimini öğrenme Anlatım, Tartışma Soru-Cevap Portfolyo Örnek Olay
2 İhtiyaç analizi yapma ve değerlendirme Anlatım, Tartışma Soru-Cevap Portfolyo
3 Farklı disiplinlerde materyal tasarlama ve geliştirme Anlatım, Tartışma Soru-Cevap Portfolyo
4 Özel amaçlı İngilizceyi kapsayan alanlarda bilgisayarda veri yığını olanaklarından yararlanabilme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, portfolio
5 Teknolojiyi özel amaçlı İngilizce materyallerinde kullanabilme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma,Problem Çözme, portfolio
6 Özel amaçlı İngilizce, Akademik amaçlı İngilizce gibi kavramlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt edebilme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma,Problem Çözme, portfolio Soru-Cevap
Tartışma
7 Türkiyede özel amaçlı İngilizce alanında yapılan çalışmaları inceleme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma,Problem Çözme, portfolio Soru-Cevap
Benzetim
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Dünyada özel amaçlı İngilizce alanında yapılan çalışmaları inceleme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma,Problem Çözme, portfolio Örnek Olay
Problem Çözme
10 Daha önce öğrenilen kavramlardan yararlanarak belli bir meslek için ESP programı hazırlama Örnek olay
11 Gerçek bir ESP dersini kendi bağlamında gözlemleyip inceleme Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma,Problem Çözme, portfolio
12 Genel İngilizce eğitimi veren ve özel amaçlı İngilizce eğitimi veren bir öğretmenin özelliklerini inceleme Grup çalışması, benzetim
13 Farklı test ve değerlendirme yöntemlerini ESP alanında kullanabilme benzetim, problem çözme
14 Farklı test ve değerlendirme yöntemlerini ESP alanında kullanabilme Grup çalışması, benzetim, problem çözme
15 Özel amaçlı İngilizce alanında soru sorma, değerlendirme yapabilme Sözlü proje sunumları Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü proje sunumları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar