DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tartışma Becerileri YDI   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire Gül BİÇER
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
grup tartışma becerilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
grup tartışma becerileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler tartışma becerileri konusunda farkındalık kazanacak.
2) öğrenciler grup olarak tartışmayı kolaylaştıracak beceri ve davranışları anlayacaklar.
3) öğrenciler grup tartışmalarına etkin bir şekilde hazırlanabilecekler.
4) tartışma sırasında birbirlerinden söz alma ve vermenin önemini öğrenecekler.
5) öğrenciler tartşma sırasında çıkabilecek sorunlu davranışları göz önünde bulundurabilecekler.
6) öğrenciler bu tür sorunlarla başa çıkabilecek stratejileri düşünebilecekler.
7) öğrenciler etkin bir grup tartışması için fikir üretip geliştirebilecekler.
8) öğrenciler karşı fikir üretebilecekler.
9) öğrenciler tartışima sonunda nasıl fikir birliğine varılabileceğini öğrenecekler.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 tartışma tanımı ve temelleri anlatılacak performans değerlendirmesi Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 tartışma tanımı ve temelleri tartışılacak performans değerlendirmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 farklı tartışma ortamları incelemesi yapılacak performans değerlendirmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 farklı tartışma ortamları incelenecek performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 örnek tartışma grupları oluşturulacak performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 bireysel yönlendirme performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 bireysel yönlendirme performans değerlendirmesi Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
9 grup tartışması ve dönüt performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 dönüt ve grup tartışması performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
11 gruplar tartışacak ve dönüt verilecek performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 grup tartışması ve dönüt devamı performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 grup tartışması ve dönüt devamı performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 grup tartışması ve dönüt performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 tekrar performans değerlendirmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar