Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Anlama Teknikleri I:okuma Eğitimi
(TEB303)
- 5 - 5 5 - 5 5 5 5 3 - 4 - 5 4 4
Anlama Teknikleri II:dinleme Eğitimi
(TEB305)
- 4 - 3 4 1 5 4 4 3 2 2 3 1 3 3 3
Anlama Teknikleri II:yazma Eğitimi
(TEB304)
- 5 - 5 5 - 5 5 5 - - - - - 5 5 -
Anlatma Teknikleri I:konuşma Eğitimi
(TEB302)
1 4 - 4 4 1 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(TEB209)
- - - - - 4 5 - - - - - 4 - - 5 5
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ107)
- - - - - 2 3 - 1 1 - 2 - - - - -
Çocuk Edebiyatı
(TEB307)
4 4 2 2 3 2 2 4 3 5 4 3 4 3 4 3 2
Dil Eğitiminin Temel Kavramları
(TRKZ108)
5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 - 3 3 3 5 5 5
Dil ve Kültür
(TEB402)
3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4
Dünya Edebiyatı
(TEB309)
4 4 5 4 4 4 5 - 2 3 2 - 3 3 4 5 4
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1
(TRKZ101)
1 1 2 - 1 5 5 2 - - - 1 3 2 5 5 1
Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2
(TRKZ102)
- 1 1 1 1 5 5 - - - - - 3 - 5 5 -
Eski Türk Edebiyatı I
(TEB205)
5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Eski Türk Edebiyatı II
(TEB206)
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
Etkili İletişim
(TEB214)
3 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
Genel Dilbilimi
(TEB210)
5 5 - - - 3 3 - 3 - - - 3 - - 5 4
Okul Deneyimi
(MB423)
4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
Osmanlı Türkçesi 1
(TRKZ103)
3 1 2 - - 1 - 1 - - - - - - 3 2 -
Osmanlı Türkçesi 2
(TRKZ104)
3 1 2 - - 1 - - 1 - - - 3 - 3 1 -
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(MB201)
3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(MB202)
- 2 - 3 4 - 2 4 5 - 3 3 4 - 3 4 4
Öğretmenlik Uygulaması
(TEB404)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ölçme ve Değerlendirme
(EMB302)
2 3 3 3 4 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4
Özel Eğitim
(MB417)
- - - - - - 5 5 - 5 5 - 5 5 - 5 5
Özel Öğretim Yöntemleri 1
(MB321)
- 4 - 4 5 1 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5
Özel Öğretim Yöntemleri II
(MB312)
- 4 - 3 5 3 5 4 4 5 3 4 4 - 4 5 4
Rehberlik
(MB425)
- - - 4 - - - - - - 4 3 - 3 3 1 2
Seçmeli 3: Çağdaş Türk Edebiyatı
(TES303)
2 2 5 1 - 5 5 4 1 - 1 3 4 - 5 5 -
Seçmeli 3: Çağdaş Türk Yazı Dilleri
(TES301)
5 - 2 - - - 2 2 2 - - - 2 - 5 5 -
Seçmeli Genel Kültür I: Dil Felsefesi
(TES423)
3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
Seçmeli Genel Kültür II: Felsefe ve Edebiyat
(TES426)
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3
Seçmeli Genel Kültür II: Sanat Metinleri İnceleme
(TES428)
5 4 - 4 4 5 5 5 4 3 - 2 - 3 4 4 2
Seçmeli Genel Kültür Yaratıcı Yazma
(TES425)
- 3 - - 3 3 5 5 - - - 5 3 - - 3 -
Seçmeli I: Türk Dili Tarihi
(TES201)
2 - 1 - - 1 - - - - - 3 3 - 2 5 -
Seçmeli II: Tarihi Türk Lehçeleri
(TES202)
4 - 3 - - 2 1 - - - - 2 3 - 4 5 -
Seçmeli Iv : Uygulamalı Dilbilim
(TES304)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seçmeli Iv:diksiyon
(TES302)
3 5 - - - - - 5 3 - - 3 3 5 5 5 3
Seçmeli V: Türkçenin Yazım Sorunları
(TES401)
5 5 - - 2 2 3 3 2 2 - - 3 - 5 5 3
Seçmeli Vı:anlambilim
(TES402)
5 5 - - - 2 - 3 - - - 3 3 - 5 4 4
Sınıf Yönetimi
(MB319)
4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
Tiyatro
(TES204)
- 3 - 4 2 4 4 3 2 2 3 5 5 3 5 4 3
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
(TEB401)
- 4 - 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(TEB311)
- 1 - 4 1 2 5 3 4 2 5 5 4 5 5 4 5
Türk Dil Bilgisi 1
(TRKZ105)
5 3 3 - - 1 1 - - - 1 2 2 - 2 5 1
Türk Dil Bilgisi 2
(TRKZ106)
5 5 - 2 2 2 2 - - - - - 2 - 4 5 2
Türk Dil Bilgisi III: Kelime Bilgisi
(TEB201)
5 3 3 - - - 2 3 3 - - 3 3 - 5 5 3
Türk Dil Bilgisi Iv: Cümle Bilgisi
(TEB202)
5 1 - - - 3 3 3 1 1 - 1 3 - 5 5 1
Türk Dil Bilgisi V: Metin Bilgisi
(TEB301)
5 4 - - - 4 3 4 3 - - - 4 - - - -
Türk Edebiyatında Tür ve Şekil
(TOS201)
5 4 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 - 3 1
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB402)
2 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 - 5 4 5
Türk Eğitim Tarihi
(TEB308)
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Türk Halk Edebiyatı I
(TEB203)
5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türk Halk Edebiyatı II
(TEB204)
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
(TEB403)
- 1 - 4 3 2 2 2 2 - 2 4 3 3 3 3 4
Uygarlık Tarihi
(TEB310)
5 4 3 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 5 5 5
Yabancılara Türkçe Öğretimi
(TEB312)
5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Yeni Türk Edebiyatı I
(TEB207)
4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3
Yeni Türk Edebiyatı II
(TEB208)
2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3
İlişkili ders sayısı / 58 42 50 33 39 40 49 51 46 45 36 36 44 52 34 50 55 46
İlişki ağırlığı 162179110149149160200184162132133163194132215237170
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir