DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazı Yazma Teknikleri TEB   103 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kazım ARTUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatsal biçimlendirmede iki ve üç boyut kavramının araştırılması. Tasarım, yöntem ve tekniklerin kazandırılması, uygulamalar yoluyla pekiştirilmesi.
Dersin İçeriği
Tasarım nasıl gerçekleştirilir, iki ve üç boyutlu tasarımların projelendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir iletişim ve grafik uygulama alanı olarak yazının kuramsal ve uygulama boyutuna yönelik temel bilgi ve beceriler kazanır.
2) Kaligrafik yazı yazma becerilerini kavrar.
3) Bitişik eğik yazı öğretimi ve hazırlık çalışmaları, el alıştırmaları, büyük, küçük harf ve rakamların yazılım biçimleri öğrenir.
4) Günlük yaşantımızda imzanın yeri ve önemi üzerinde görüşler tartışılır, imzanın önemini kavrar.
5) Kaligrafik yazılara yönelik el alıştırmaları ve yazı uygulamaları sonucunda temel beceriler kazandırılır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazının tarihçesi ve yazı türleri Anlatım, soru cevap Anlatım
Gösteri
2 Günümüz Latin alfabesi ve karakterleri Anlatım, soru cevap Anlatım
Gösteri
3 Harflerin anatomik yapıları Gösterip yaptırma Anlatım
Gösteri
4 Tipografi ve yazı Anlatım, uygulama Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Büyük ve küçük harflerin yazılış biçimleri Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Bitişik eğik el yazısı Bireysel çalışma Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Güzel yazı uygulamaları Gösterip yaptırma Bireysel Çalışma
8 Değerlendirme Değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Kaligrafi yazıları Anlatım, soru cevap Bireysel Çalışma
10 Kaligrafi türleri Anlatım, soru cevap Bireysel Çalışma
11 Kaligrafi yazıda kullanılan malzemeler Anlatım, soru cevap Bireysel Çalışma
12 Kaligrafi uygulamaları Gösterip yaptırma Bireysel Çalışma
13 Kaligrafi uygulamaları Gösterip yaptırma Bireysel Çalışma
14 Kaligrafi uygulamaları Bireysel çalışma Bireysel Çalışma
15 Kaligrafi uygulamaları Bireysel çalışma Bireysel Çalışma
16-17 Değerlendirme Değerlendirme Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar