DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı Anlatım II TEB   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri düzeyde yazma becerilerini geliştirmek ve bunun yanı sıra Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını pekiştirmek.
Dersin İçeriği
Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tar-tışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşeyazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı anlatım türlerini öğrenir.
2) Yazılı anlatım tekniklerini öğrenir.
3) Yazılı anlatım uygulamaları yapar.
4) Yazılı anlatım hatalarını gösterebilir.
5) Yazılı anlatım hatalarını düzeltebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin nedir Metin türleri nelerdir Ders kitabı incelenecek
2 Metin oluşturmada sözcük ve cümle kullanımı Ders kitabı incelenecek
3 Metin oluşturmada paragraf ve kompozisyon Ders kitabı incelenecek
4 Türkçe metin örnekleri ve metin oluşturma çalışması Ders kitabı incelenecek
5 Öğretici metinler, edebi metinler, form yazıları Ders kitabı incelenecek
6 Bakış açısı, ana düşünce, yan düşünce Ders kitabı incelenecek
7 Anlatım biçimlerinin farklı metin türlerindeki örnekleri Ders kitabı incelenecek
8 Ara değerlendirme(Vize) Ara değerlendirme(Vize)
9 Öznel, nesnel, bilimsel ve sanatsal yazılı anlatım biçimleri Ders kitabı incelenecek
10 Kitap, yazar, okur kavramları Ders kitabı incelenecek
11 Türkçe öğretiminde metin kullanımının gerekliliği Ders kitabı incelenecek
12 Günlük hayatta karşılaşılan metin türleri ve yorumu Ders kitabı incelenecek
13 Akademik metinlerin yazılışı Ders kitabı incelenecek
14 Metin sorunları ve sorunların giderilmesi Ders kitabı incelenecek
15 Metin sorunları ve sorunların giderilmesi Ders kitabı incelenecek
16-17 Final sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar