DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı Anlatım I TEB   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri düzeyde yazma becerilerini geliştirmek ve bunun yanı sıra Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını pekiştirmek.
Dersin İçeriği
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım paragraf paragraf türleri girişgelişmesonuç paragrafları. Metnin tanımı ve metin türleri bilgilendirici metinler, yazınsal metinler metin olma koşulları bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler. Yazılı anlatım yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma; planlı yazma aşamaları konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kağıt düzeni bilgilendirici metinler dilekçe, mektup, haber, karar, ilanreklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar üzerinde kuramsal bilgiler örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları bir metnin özetini ve planını çıkarma yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı anlatım türlerini öğrenir.
2) Yazılı anlatım tekniklerini öğrenir.
3) Yazılı anlatım uygulamaları yapar.
4) Yazılı anlatım hatalarını gösterebilir.
5) Yazılı anlatım hatalarını düzeltebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazı ve önemi, yazılı kültürün gerekliliği, yazı ve dil Ders kitabı incelenecek
2 Yazılı anlatımın amacı, okuryazar olmak Ders kitabı incelenecek
3 Yazmayı öğrenmek sorunlar ve öneriler- Ders kitabı incelenecek
4 yazılı anlatım unsurları- dış yapı unsurları Ders kitabı incelenecek
5 Yazılı anlatım unsurları iç yapı unsurları Ders kitabı incelenecek
6 Yazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imla TDK yazım kılavuzu incelenecek
7 Yazılı anlatımda Türkçenin özellikleri- noktalama ve imla TDK yazım kılavuzu incelenecek
8 Ara değerlendirme(Vize) Ara değerlendirme(Vize)
9 Anlatım biçimleri ve özellikleri Ders kitabı incelenecek
10 Yazılı anlatım türlerine giriş Ders kitabı incelenecek
11 Fıkra, makale Ders kitabı incelenecek
12 Eleştiri Ders kitabı incelenecek
13 Yaşam öyküsü, günce, gezi yazısı, anı (hatırat), mektup Ders kitabı incelenecek
14 Röportaj, deneme Ders kitabı incelenecek
15 Dilekçe, tutanak, rapor, karar Ders kitabı incelenecek
16-17 Final sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar