DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı Türkçesi II TEB   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özelliklerini, Arapça ve Farsça kelimeler, tamlama şekillerini kavratmak.
Dersin İçeriği
Öğrencilere, Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özelliklerini, Arapça - Farsça kelimeleri, tamlama şekillerini kavratmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arapça kelimeleri yapı bakımından çözümler.
2) Arapça kelimeleri anlam bakımından çözümler.
3) Farsça kelimeleri yapı bakımından çözümler.
4) Farsça kelimeleri anlam bakımından çözümler.
5) Tanzimat sonrası metinleri yapı ve anlam bakımından çözümler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça ögelere genel bir bakış Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi özellikleri ve metin okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Tanzimat sonrası dönemde yazılmış metinlerin Arapça ve Farsça ögeler bakımından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar