DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili İletişim * TEB   214 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
ERSUN ÇIPLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişiler arası iletişimin temel dinamikleri hakkında bilgilenmek
Dersin İçeriği
Kişiler arası iletişim bağlamında iletişimin temel kavram, kuram ve araştırma bulguları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim Kavramı Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
2 İletişim süreci ve modeller Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
3 Kişi içi iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
4 Kişiler arası iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
5 Sözel olmayan iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
6 Sözel iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
7 Sözel iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
8 Ara sınav Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
9 Kişiler arası ilişkilerde çatışma Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
10 İzlenim yönetimi Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
11 Kendini açma Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
12 Dinleme Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
13 Empati Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
14 Ailede iletişim Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
15 Grup iletişimi Verilen Kaynakçadaki iligili kitaplar
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar