DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri I:okuma Eğitimi * TEB   303 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okuma kavramını ve ilkelerini kavrama, okuma eğitiminin sorunlarına yönelik farkındalık kazanma, Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitimini değerlendirme, okuma yöntem-tekniklerini, etkinliklerini, ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kavrama, okuma güçlüklerini öğrenme
Dersin İçeriği
Okuma becerisinin kuramsal boyutları, okuma eğitiminin sorunları, okuma eğitiminin tarihçesi, uygulanmakta olan öğretim programında okuma becerisi, yöntem-teknikler,etkinlikler ve ölçme değerlendirme yaklaşımları, okuma güçlükleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okuma becerisinin anlamsal boyutları ve ilkeleri Okuma kavramının anlamsal boyutları ve ilkeleri, okumayı etkileyen faktörler
2 Okuma eğitiminin sorunları Okuma eğitiminin sorunları
3 Okuma eğitiminin sorunları Okuma eğitiminin sorunları
4 Okuma yaklaşımları, amaç-metin- yazar-okur ilişkisi Okuma yaklaşımları, amaç-metin- yazar-okur ilişkisi
5 Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesi Türkçe dersi öğretim programları bağlamında okuma eğitiminin tarihçesi
6 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımlar 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımlar
7 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik yöntem ve teknikler 2006 Türkçe dersi öğretim programında okuma becerisine yönelik amaç ve kazanımlar
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemi Okuma eğitiminde üst biliş stratejilerinin önemi
10 Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörler Okuma alışkanlığını kazandırmada etkili olan faktörler
11 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma eğitimi 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma eğitimi
12 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma eğitimi 2017 Türkçe dersi öğretim programında okuma eğitimi
13 Okuma güçlükleri ve etkinlik örnekleri Okuma güçlükleri ve etkinlik örnekleri
14 Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri
15 Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar