DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
2 Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
3 Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
4 İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
5 Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
6 Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları
7 Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma. Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
8 Ara Sınav
9 Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma. Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
10 Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama. Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.
11 Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
12 Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
13 Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
14 Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
15 Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama. Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009.
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar