DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim * MB   417 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özgül AKIN ŞENKAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere özel gereksinimi olan çocukları tanıtmak ve özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmasını kavratmaktır. Özel eğitim hizmetlerinde üstlenebileceği görevi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler Tanımlamalar Sınıflandırma Özel eğitim ile ilgili terimlerin araştırılması.
2 Türkiye de özel eğitim ve dünyada özel eğitim Özel eğitim ve tarihçesinin Türkiye ve Dünyadaki gelişimi
3 entellektüel gelişimsel engellilik Zihinsel engellilik tanımı, Entellektüel engellilik tanımı
4 özgül öğrenme güçlüğü Öğrenme güçlüğü tanımı, disleksi, disgrafi, diskalkuli
5 işitme engelliler İşitme ve işitme engelliliğinin tanımı
6 görme engelliler Görmenin gelişimi ve körlüğün tanımları
7 bedensel engelliler Fiziksel gelişim, ortopedi nedir. bedensel engellilik
8 Ara Sınav ara sınav
9 sözel konuşma ve dil bozukluğu Konuşma, dil ve insan sesi nedir
10 özel yetenekli çocuklar Zihinsel gelişimin ve zekanın tanımı
11 duygu ve davranış bozukluğu Duygu ve davranış bozukluğu tanımı
12 otizm spektrum bozukluğu Otizm nedir
13 dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Dikkat eksikliği tanımı, hiper aktivite tanımı
14 erken çocukluk özel eğitimi Erken çocukluk özel eğitim nedir
15 çocuk ihmal ve istismarı Çocuk ihmali ve istismarı nedir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kapalı uçlu sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar