DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı I TEB   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Klasik Türk Edebiyatını, Türk edebiyatının bir parçası olarak kavrayıp meşhur şair ve eserleri tanıtmak, edebiyat bilgisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Eski Türk Edebiyatı derslerinde metin incelemelerine giriş, eski Türk edebiyatını öğretimini öğrenmek, eski edebiyatta nazım biçimlerinin her birini, yapıları ve özellikleriyle birlikte anlamak ve tanımak, metinlerin taşıdıkları anlamları doğru ve etkin bir biçimde kavramak, şairin veya okurun metni oluştururkenki amacını anlamak, metinlerin insanların kişiliklerinin, tercihlerinin ve bakış açılarının üzerindeki etkisini görmek, metinlerin yazarlarının ilgilerine ve bakış açılarına göre nasıl ustalıkla oluşturulduğunu okuyucuların algılamalarına bakarak kavramaya çalışmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Döneme ait bir şiirin; şairinin izini şiirde saptar.
2) Yaşanılan dönemin etkisini saptar.
3) Şiirin nazım biçim ve türünü saptar.
4) Edebi sanatları saptar.
5) Eski Türk edebiyatıyla ilgili temel terimleri kavrar.
6) Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin incelemesi nedir Eski Türk edebiyatından ne anlıyoruz Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
2 Metin incelemenin amacı ve süreci Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
3 Eski Türk edebiyatında metin tipleri: Nazım ve nesir. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Metnin yapısı. Kaç türlü metin incelemesi yapılabilir Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Şiir ve nesrin incelenmesi arasındaki farklar Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Metinler arası ve yazım, metinlerle ilgili sorunlar ve türler Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Metin incelemelerinin tarihi ve bu konuda yazılan kitap ve makaleler. Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Metin incelemesi uygulamalarına giriş Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
10 Metin incelemesi uygulaması (Erken dönem Türk edebiyatı-XIII-XIV. Asır,XV. Asır). Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
11 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 1 Kaynak okuma. Tartışma
Ödev
12 Genel değerlendirme I Kaynak okuma. Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
13 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 2 Kaynak okuma. Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
14 Metin incelemesi. uygulaması (XVI) 3 Kaynak okuma. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Genel değerlendirme II Kaynak okuma. Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar