DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama, Tiyatro, İlişkili Kavramlar ve İlköğretimde Yeri ve Önemi Araştırma- Materyal geliştirme
2 Dramanın ve Tiyatronun Belirgin Özellikleri, Amaçları, Temel Ögeleri, İlkeler ve Tiyatro Pedagojisi Araştırma- Materyal geliştirme
3 Tiyatro Kuramları ve Tarihi Araştırma- Materyal geliştirme
4 Dramanın Aşamaları I Araştırma- Materyal geliştirme
5 Dramanın Aşamaları II Araştırma- Materyal geliştirme
6 Dramada Kullanılan Teknikler I Araştırma- Materyal geliştirme
7 Dramada Kullanılan Teknikler II Araştırma- Materyal geliştirme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlama
9 Tiyatro, Oyun ve Drama İlişkisi Araştırma- Materyal geliştirme
10 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar I Araştırma- Materyal geliştirme
11 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar II Araştırma- Materyal geliştirme
12 Dramanın İlk Öncüleri ve Yaklaşımlar Araştırma- Materyal geliştirme
13 Türkiye'de ve Dünyada Dramanın Gelişimini ve Bugünkü Durumu Araştırma- Materyal geliştirme
14 Tiyatro Sporu Araştırma- Materyal geliştirme
15 Dersin Genel Değerlendirmesi Pekiştirme - Gözden geçirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar