DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Edebiyatında Tür ve Şekil TOS   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nazım biçimlerini, türlerini ve söz sanatlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Türk Edebiyatının tür ve şekilleri hakkında bilgi edinmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk edebiyatında türler hakkında bilgi edinir.
2) Aruz veznini öğrenir.
3) Hece veznini öğrenir.
4) Söz sanatlarını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aruz Vezni I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aruz Vezni II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Aruz Vezni III Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Aruz Vezni IV Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Alıştırma ve Uygulama
5 Hece Vezni I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Hece Vezni II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Türk şiirinin türleri ve şekilleri I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Soru-Cevap
9 Türk şiirinin türleri ve şekilleri II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Türk şiirinin türleri ve şekilleri III Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Söz sanatları I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Söz sanatları II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Söz sanatları III Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Alıştırma ve Uygulama
14 Söz sanatları hakkında Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi Anlatım
15 Söz sanatları hakkında Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar