DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * MB   423 7 1 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretmeni olarak istihdam edilecek öğrencilerin alan bilgisi uygulamaları Türk Milli Eğitim sisteminin temel yapı taşları olan ortaöğretim kurumnlarında rehber öğretmen eşliğinde derslere girerek dersleri ve sınıf yönetimi ayrıca bir dersin işlenme safhalarını gözlemleme Sınıf içerisinde kullanılan çeşitli eğitim-öğretim tekniklerini gözlemleyerek rapor tutabilme Haftalık olarak danışman öğretim elemanına seminer verme
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının çeşitli okullarda öğretmenlik deneyimini sağlayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönerge ve açıklamalar Bilgilendirme toplantıları
2 Soru sorma alıştırmaları DOSYADAKİ BİLGİLER
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü DOSYADAKİ BİLGİLER
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirilmesi DOSYADAKİ BİLGİLER
5 Ders kitaplarından yararlanma DOSYADAKİ BİLGİLER
6 Grup çalışmaları MATERYAL HAZIRLAMA
7 Sınıf yönetimi OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması DOSYADAKİ BİLGİLER
10 Değerlendirme ve kayıt tutma OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
11 Test hazırlama, puanlama, analiz OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
12 Ölçme ve değerlendirme OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
13 Öğretimde benzetimden yararlanma AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
14 Sınıf etkinliklerinin yönetimi ve planlanması AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
15 Okul deneyimi çalışmalarını değerlendirilmesi AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar