DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı MB   202 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlker ÇÖLTÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; görsel sanatlar dersinin verimliliğini artırmaya yönelik olarak, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin kapsamı çerçevesinde öğretim materyalleri oluşturma, kullanma ve değerlendirme sürecini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğretmen adaylarının okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar bütün öğrenme süreçlerinde görsel sanatlarla ilgili materyallerin oluşturulmasını ve kullanımını ve geliştirilmesini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel sanatlar dersinin amaçlarını bilir.
2) Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini bilir.
3) Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile ilgili kavramları bilir.
4) Öğretim materyali hazırlama sürecini bilir.
5) Koşullara göre materyal seçer, geliştirir ve uygular.
6) Konuya ve amaca uygun materyal seçer ve kullanır.
7) Öğretim materyallerini değerlendirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenci dersin içeriği, amaçları, ders programı, uygulanacak yöntemler, kullanılacak kaynakları bilir Ders ile ilgili kaynaklar, proje konuları hazırlanır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Eğitim sürecinin genel özelliklerini öğrenir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Öğretim teknolojilerinin tarihsel gelişimini bilir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile ilgili kavramları öğrenir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Mukavva,karton,ip,plastik tabak,yapıştırıcı kullanabilir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Öğretim materyali hazırlama sürecini kavrar Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav soruları hazırlanır. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Koşullara göre materyal seçimi, geliştirme ve uygulaması yapabilirI Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Öğretim ve öğrenme kavramlarının açıklamasını kavrar Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Konuya ve amaca uygun materyal seçme ve kullanmayı öğrenir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Öğretim materyallerini değerlendirebilir Ders metninin ve power point sunumunun hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Hazırlamış olduğu projeyi sunar Projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Farklı projelere katkı sağlar ve eleştirir Projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Eğitim teknolojisini ayrıntılı olarak ifade edebilir. Projelerin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Projelerin incelenmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar