DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi V: Metin Bilgisi * TEB   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metni metin olmayandan ayırma, bir bilim dalı olarak metindilbilimin amacını ve tümce ötesi anlayışı keşfetme, metinsellik ölçütlerini kavrama, metnin büyük ve küçük yapısına yönelik uygulamalar yapma.
Dersin İçeriği
Metin kavramının tarihçesi, tümce ötesi anlayış, metindilbilimin doğuşu ve amacı, yaklaşımlar ve metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık ögeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin kavramının kökeni ve tarihçesi Metin kavramı
2 Tümce ötesi anlayış ve metindilbilimin doğuşu Tümce ötesi anlayış ve metindilbilimin doğuşu
3 Metindilbilim yaklaşımları Metindilbilim yaklaşımları
4 Metinsellik ölçütleri Metinsellik ölçütleri
5 Tutarlılık ve bağdaşıklık Tutarlılık ve bağdaşıklık
6 Türkçe eğitiminde metin seçimi ve önemi Türkçe eğitiminde metin seçimi ve önemi
7 Bağdaşıklık ögeleri Bağdaşıklık ögeleri
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
10 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi I Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
11 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi II Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
12 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi III Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
13 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi IV Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
14 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi V Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
15 Seçilen metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi VI Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar