DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri II:yazma Eğitimi * TEB   304 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dili etkili bir biçimde kullanarak estetik niteliği yüksek, yaratıcı metinler yazabilmeyi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farklar; yazılı anlatımın temel nitelikleri; duygusal ve rasyonel anlatım; anlatımın düzenlenmesi; anlatım tekniklerinin etkili kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması
2 Yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma Yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma
3 Toplumsal olarak yazma becerisinde ne durumda olduğumuzu belirleme Toplumsal olarak yazma becerisinde ne durumda olduğumuzu belirleme
4 Yazmanın önemi üzerinde durma Yazmanın önemi üzerinde durma
5 Yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma Yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma
6 Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme
7 Yazılı örnek metin türlerini inceleme Yazılı örnek metin türlerini inceleme
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yazma çalışmalarını birbirleri arasında karşılaştırarak farkları anlayabilme Yazma çalışmalarını birbirleri arasında karşılaştırarak farkları anlayabilme
10 Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları belirleme Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları belirleme
11 Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları sınıf ortamında tartışma Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları sınıf ortamında tartışma
12 Metin yazma çalışması yapma I Metin yazma çalışması yapma
13 Metin yazma çalışması yapma II Metin yazma çalışması yapma
14 Metin yazma çalışması yapma III Metin yazma çalışması yapma
15 Metin yazma çalışması yapma IV Metin yazma çalışması yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar