DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri II:dinleme Eğitimi TEB   305 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
inleme becerisini geliştiren yöntem ve teknikleri kullanmak.
Dersin İçeriği
Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ortaokul Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dinleme becerilerini geliştirir.
2) Dinleme etkinlikleri açıklar.
3) Türkçe derslerinde kullanacakları dinleme-anlama araştırmalarını anlatır.
4) Dinleme etkinliklerinde dinleme süresini verimli kullanır.
5) Dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular.
6) Dinleme becerisi bakımından Türkçe ders kitaplarını değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinleme becerisinin önemini kavratma Ders notu (1. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
2 Dinleme becerisini geliştirici çalışmaların yapılması Ders notu (2. Bölüm) okunacak Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
3 Ruhbilim araştırmalarında dinlemenin becerilerinin önemi Ders notu (3. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak verimlilik sürelerini belirginleştirme Ders notu (3. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini belirginleştirme Ders notu (3. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Dikkat sürelerinin belirlenmesi Ders notu (3. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Bellekte tutma çalışmalarına dikkat çekme Ders notu (4. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Sınava hazırlama Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme Ders notu (5. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Öğretmen adaylarına, ilköğretimde Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme Ders notu (5. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları tanıtma Ders notu (6. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
12 Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama Ders notu (6. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları I Ders notu (7. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları II Ders notu (7. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Genel tekrar Ders notu (8. Bölüm) okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar