DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması TEB   404 8 2 5 17

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU1. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretmeni adaylarını mesleğe hazırlamak
Dersin İçeriği
Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapar.
2) Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapar.
3) Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirir.
4) öğretim ortamlarını hazırlar.
5) Sınıfını yönetir.
6) ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma I Yok Alıştırma ve Uygulama
2 Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma II Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
3 Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma III Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
4 Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma I Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
5 Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma II Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
6 Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma III Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
7 Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma IV Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ön hazırlık yok. Yazılı Sınav
9 Öğretim ortamlarını hazırlama I Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
10 Öğretim ortamlarını hazırlama II Ön hazırlık yok.
11 Sınıfı yönetme I Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
12 Sınıfı yönetme II Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
13 Ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma I Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
14 Ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma II Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
15 Ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma III Ön hazırlık yok. Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık yok. Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar