DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli 3: Çağdaş Türk Edebiyatı * TES   303 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, edebi toplulukları, sanatçıları ve önemli eserlerini öğrencilere tanıtıp onlarda metin çözümlemesi yoluyla edebi ve estetik bir zevk oluşturmak.
Dersin İçeriği
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca edebi türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; bu türlere ait örnekler üzerinden metin çözümlemeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin İçeriği, Kapsamı, işleniş yöntemi ve değerlendirme ilkeleri Bilgi verilir.
2 Çağdaşlık ve çağdaş Türk edebiyatı kavramının incelenmesi, sınırlarını belirleyen özelliklerin tespiti Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
3 Cumhuriyet düşüncesi çerçevesinde biçimlenen Türk Romanı. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
4 1950 sonrası Türk romanı. (Aziz Nesin, Zübük) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
5 Köy-kasaba Romanı ve romanda Toplumcu Gerçekçilik. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
6 Çağdaş Türk roman ve hikayesinde yeni açılımlar, yeni söylemler. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
7 İslami ve Gelenekçi söylem. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
8 Ara Sınav Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
9 1950 Sonrası Türk Şiiri. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
10 1980 sonrası Türk roman ve hikayesi Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
11 Modern ve Postmodern eğilimler. (Bilge Karasu-Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı) Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
12 Fantastik, Bilimkurgu ve Polisiye Romanlar. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
13 1980 sonrası Türk şiiri I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
14 1980 sonrası Türk şiiri II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
15 1980 sonrası Türk tiyatrosu. Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar