DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler Tanımlamalar Sınıflandırma Özel eğitim ile ilgili terimlerin araştırılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkiye de özel eğitim ve dünyada özel eğitim Özel eğitim ve tarihçesinin Türkiye ve Dünyadaki gelişimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
3 entellektüel gelişimsel engellilik Zihinsel engellilik tanımı, Entellektüel engellilik tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 özgül öğrenme güçlüğü Öğrenme güçlüğü tanımı, disleksi, disgrafi, diskalkuli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
5 işitme engelliler İşitme ve işitme engelliliğinin tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 görme engelliler Görmenin gelişimi ve körlüğün tanımları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 bedensel engelliler Fiziksel gelişim, ortopedi nedir. bedensel engellilik Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 sözel konuşma ve dil bozukluğu Konuşma, dil ve insan sesi nedir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 özel yetenekli çocuklar Zihinsel gelişimin ve zekanın tanımı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 duygu ve davranış bozukluğu Duygu ve davranış bozukluğu tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 otizm spektrum bozukluğu Otizm nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Dikkat eksikliği tanımı, hiper aktivite tanımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 erken çocukluk özel eğitimi Erken çocukluk özel eğitim nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 çocuk ihmal ve istismarı Çocuk ihmali ve istismarı nedir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kapalı uçlu sorular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar