DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri II:dinleme Eğitimi TEB   305 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
inleme becerisini geliştiren yöntem ve teknikleri kullanmak.
Dersin İçeriği
Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ortaokul Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dinleme becerilerini geliştirir.
2) Dinleme etkinlikleri açıklar.
3) Türkçe derslerinde kullanacakları dinleme-anlama araştırmalarını anlatır.
4) Dinleme etkinliklerinde dinleme süresini verimli kullanır.
5) Dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular.
6) Dinleme becerisi bakımından Türkçe ders kitaplarını değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)