DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancılara Türkçe Öğretimi TEB   312 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Esra GÜVEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ESRA GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimini kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda dersin katılımcılarına öğretmektir.
Dersin İçeriği
Avrupa Ortak Diller Çerçevesinin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki önemini kavrama. Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesi. Dört temel dil becerisinin (okuma-dinleme-yazma-konuşma) Türkçe öğrenen yabancılara nasıl kazandırılacağı. Türklere Türkçe öğretimi ile yabancılara Türkçe öğretimi arasındaki farkların dersin katılımcılarına uygulamalarla öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Avrupa Ortak Diller Çerçevesinin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki önemini kavrama
2) Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesinin kuramsal boyutunu öğrenir
3) Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesini uygular
4) Okuma becerisinin Türkçe öğrenen yabancılara nasıl kazandırılacağının öğrenir
5) Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma etkinliği hazırlar
6) Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlamasını nasıl yapılabileceğıni öğrenir
7) Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlaması yapar.
8) Dinleme becerisinin Türkçe öğrenen yabancılara nasıl kazandırılacağını öğrenir
9) Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme etkinliği hazırlar
10) Yazma becerisinin Türkçe öğrenen yabancılara nasıl kazandırılacağını öğrenir
11) Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma etkinlikleri hazırlar
12) Konuşma becerisinin Türkçe öğrenen yabancılara nasıl kazandırılacağını öğrenir
13) Yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma etkinliği hazırlama
14) Yabancılara Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmeyi öğrenir.
15) Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili soru hazırlar ve değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa Ortak Diller Çerçevesinin Yabancılara Türkçe Öğretimindeki önemini kavrama Avrupa Ortak Diller Çerçevesi incelenir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesi Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
3 Türkçenin dilbilgisinin yabancılara öğretilmesini uygulama Öğrenciler bir dilbilgisi yapısının ders planını hazırlayıp sunarlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Ödev
5 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma etkinlikleri Öğrenciler birer okuma etkinliği ders planı hazırlarlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Yabancılara Türkçe öğretiminde metin uyarlama Konuyla ilgili makaleler okunur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Otantik bir metni tüm düzeylere göre uyarlama Öğrencilere verilen bir metin sınıf içerisinde sadeleştirilir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav
9 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisi ve dinleme etkinlikleri Konuyla ilgili makaleler okunur
10 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur
11 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma etkinlikleri Öğrenciler birer yazma etkinliği ders planı hazırlarlar
12 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi Konuyla ilgili makaleler okunur
13 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma etkinlikleri Öğrenciler birer konuşma etkinliği ders planı hazırlarlar
14 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme Konuyla ilgili makaleler okunur
15 Yabancılara Türkçe öğretiminde becerilere yönelik soru hazırlama ve değerlendirme Öğrenciler becerilere yönelik sorular hazırlarlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar