DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II MB   312 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe Dersi Programını (2017) eleştirel bir bakış açısıyla inceleyip değerlendirir. Etkinlikler yoluyla temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerini kullanır. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.
Dersin İçeriği
Türkçe öğretiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanakları, yönetmelikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, ilköğretim okullarında uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programlarının eleştirel bakış açısıyla incelenip değerlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin dilin kurallarına uygun olarak geliştirilmesi, dil bilgisi öğretim alanındaki bilgilerin beceriye dönüştürülmesi, Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi, kazanılan bilgi ve becerilerin daha kalıcı olmasının sağlanması için uygulama çalışmaları, ölçme- değerlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Düzeye uygun metinlerle çağdaş bir öğretim ortamı hazırlama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemleri tanır ve ilişkilendirir
2) Türkçe derslerinde temel dil becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemleri uygular.
3) Genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak Türkçe öğretimi alanına yönelik etkinlikler tasarlar.
4) Türkçe Dersi Programındaki (2017) kazanımları ve etkinlikleri tanır ve analiz eder.
5) Türkçe öğretiminde kullanacağı metinleri çeşitli yönlerden değerlendirir.
6) Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tanır.
7) Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel dil becerilerinin öğretimine giriş Ders notu (1. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yazma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (2. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Konuşma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (2. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Okuma öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (3. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Dinleme öğretiminde kullanılan yöntemler Ders notu (4. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkçe Dersi Programındaki (2017) kazanımların incelenmesi I Türkçe Dersi Programı (2017) incelenecek.
7 Türkçe Dersi Programındaki (2017) kazanımların incelenmesi II Türkçe Dersi Programı (2017) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
9 Türkçe Dersi Programındaki (2017) etkinliklerin incelenmesi I Türkçe Dersi Programı (2017) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Türkçe Dersi Programındaki (2017) etkinliklerin incelenmesi II Türkçe Dersi Programı (2017) incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri Türkçe dersi kitapları incelenecek. Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek.
13 Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin çeşitli yönlerden incelenmesi Türkçe dersi kitapları incelenecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri I Ders notu (5. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme araç, tür ve yöntemleri II Ders notu (6. Bölüm) okunacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar