DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatı 2 * TRKZ   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Halk Edebiyatının temel kavramlarının ve türlerinin tanıtılmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Türk Edebiyatının kolları, halk edebiyatının bölümleri, halk edebiyatının kaynakları, Genel çizgileriyle halk edebiyatı, Anonim halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı, Aşık edebiyatı, Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri, Türk halk biliminde alan araştırması yöntemi, Türk halk edebiyatında biçim, tür, içerik, Mani türünün tanıtılması, Koşma türünün tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel çizgileriyle Anonim halk edebiyatı ve özellikleri. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
2 Türkü türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
3 Türkü türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
4 Ağıt türünün tanıtılması ve örnek şiirlerin açıklanması I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
5 Ağıt türünün tanıtılması ve örnek şiirlerin açıklanması II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
6 Ninni türünün tanıtılmasıve örnekşiirlerin açıklanması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
7 Türk Halk Edebiyatında aruzlu şekiller I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
8 Ara Sınav Sınav
9 Türk halk edebiyatında aruzlu şekiller II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
10 Türk halk edebiyatında Tasavvuf konulu şiirlerin açıklanması I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
11 Türk halk edebiyatında Tasavvuf konulu şiirlerin açıklanması II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
12 Tekerleme türünün tanıtılması. Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
13 Atasözleri ve deyimler I Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
14 Atasözleri ve deyimler II Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
15 Genel tekrar Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 2013
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar