DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı 1 * TRKZ   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının gelişimini göstermek. Türk edebiyatının önemli eserlerinden okumalar yaparak analiz yapmak.
Dersin İçeriği
Tanzimattan Cumhuriyet dönemine kadar Türk edebiyatında akımlar ve topluluklar tanıtılır ve örnek eser okumaları yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
X
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanzimat Edebiyatı Dersin tanıtımı
2 Şinasi, Şair Evlenmesi Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
3 Namık Kemal-İntibah, Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
4 Ziya Paşa, Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
5 Ahmet Mithat Efendi Felatun Bey ile Rakım Efendi, Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
6 Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
7 Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 FECR-İ ATİ Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
10 AHMET HAŞİM Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
11 Milli Edebiyat Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
12 Milli Edebiyat II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
13 HALİDE EDİP ADIVAR I Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
14 HALİDE EDİP ADIVAR II Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
15 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Bir hafta önce belirlenmiş konunun önerilen kitaptan okunarak gelinmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar