DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ses Eğitimi ve Diksiyon TRKS   202 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin ses özelliklerini bilen, Ölçünlü Türkçeyi tam ve doğru olarak konuşan öğretmenler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Doğru nefes ve ses alıştırmaları; Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları; Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri; artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar; sözsüz iletişim (beden dili), kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğru nefes alma
2) Türkçenin seslerini doğru çıkarmak
3) Türkçenin fonetik yapısı ve kurallarını bilmek
4) Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özelliklerini bilmek
5) Artikülasyon kurallarını bilmek
6) Beden dilini kullanmak
7) resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma
8) Topluluk karşısında konuşmak
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
X
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğru nefes alma alıştırmaları I Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Doğru nefes alma alıştırmaları II Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Doğru nefes alma alıştırmaları III Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
4 Doğru nefes alma alıştırmaları IV Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları I Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları II Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Yok Sözlü Sınav
9 Artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup I Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup II Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma becerisi kazanma I Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma becerisi kazanma II Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Telaffuz çalışmaları I Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Telaffuz çalışmaları II Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Telaffuz çalışmaları III Yok Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar